DMS504B51 / EKACLONP
VRV ve merkezi sistem takip ve kontrol işlevlerinin
LonWorks ağlarına açık ağ entegrasyonu
› LonWorks ağına Lon bağlantısı için arayüz
› Lon protokolü vasıtasıyla iletişim (bükümlü çift tel)
› Sınırsız alan büyüklüğü
› Hızlı ve kolay montaj